Metodické listy

Metodické listy jsou třetím výstupem projektu AGFOSY. Metodické listy jsou rozděly do třech hlavních kategoriíí: jednotlivé zásahy, liniové zásahy a produkty a využití.

Jednotlivé zásahy

Prožezávání ovocných stromů

Prožezávání dřevin

Seřezávání korun stromů

Výsadba stromů


Liniové zásahy

Liniová výsadba

Zakládání větrolamů

Ochranná pásma

Údržba větrolamů


Produkty a využití

Produkce štěpky

Produkce medu

Produkce píce

Silvopastevní systém